برج سازان پارسیان

خوش آمدید به واحد کنترل و مدیریت پروژه گروه معماری و عمرانی سرا

کنترل پروژه در گروه معماری و عمرانی سَرا فرآیندی است برای حفظ مسیر پروژه با هدف دستیابی به تعادل اقتصادی، که به سه عامل کیفیت، زمان و بودجه بستگی دارد. در حقیقت، این سه عامل از اصلی‌ترین عوامل ایجادکننده محدودیت در یک پروژه هستند. جهت ایجاد تعادل بین این سه عامل، سرا یک روش مشخص را دارا می باشد. با کنترل و مدیریت در پروژه معماری می‌توان زمانی که پروژه از مسیر اصلی خارج می‌شود، علت آن را شناسایی و بازنگری کرد و برای رفع آن، راهکاری ارائه داد.

مدیر پروژه های درحال انجام در سَرا با استفاده از دانش و مهارت و با هدف اداره و اجرای فعالیت‌های ضروری جهت تحقق هدف از قبل تعیین شده و برآورد کردن انتظارات کارفرمایان پروژه‌های معماری، بر ابزارهای کنترل و مدیریت پروژه تسلط کامل را داشته و با مفاهیم اولیه و اصول مدیریتی آشنا است. همانطور که می دانید مدیر پروژه نقش پررنگی در جهت تامین هماهنگی میان فعالیت‌های مختلف در پروژه را دارد. بنابراین، یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین نکات برای رسیدن به هدف نهایی، برقراری هماهنگی در پروژه می‌باشد و پروژه‌های معماری از این قاعده مستثنی نیستند.

گروه معماری و عمرانی سَرا با مدیریت پروژه های معماری، یک مسیر روشن را برای رسیدن به موفقیت در پروژه و دستیابی به هدف تعیین و تعریف و براساس آن، مدت زمان انجام پروژه را مشخص می‌کند. همچنین باید تخمین بزند که برای اجرای پروژه چه هزینه‌هایی ممکن است پیش بیاید.

در نتیجه  سَرا به عنوان مدیر پروژه در معماری موظف است که با برآورد اقتصادی صحیح و اخذ تصمیم‌های مناسب، از هزینه‌های زیاد پیشگیری کند. کسب اطمینان از تحت کنترل بودن بودجه و هزینه پروژه برای دستیابی به موفقیت نیز امری ضروری می‌باشد که سَرا به خوبی آن را انجام می دهد. گروه سَرا این اطمینان راخواهد داد که در مدیریت پروژه های شما بهترین عملکرد راخواهد داشت.

Works with AZEXO page builder