توضیحات پروژه

  • کارفرما جناب آقای حکیمیان
  • موقعیت پروژه یزد
  • وضعیت پروژه اتمام طراحی
  • نام پروژه خانه حکیمیان
  • سبک معماری مدرن
  • گروه معماری گروه سَرا

گالری پروژه/نمای خارجی

Works with AZEXO page builder