• Our Location :
  • University blvd, yazd, iran
  • Mail Us :
  • borjsazan.parsian12140@gmail.com
  • Call Us :
  • +(98) 353 824 0011

خدمات فنی و مهندسی

BIM کنترل و مدیریت پروژه

کنترل پروژه در گروه سَرا فرآیندی برای حفظ مسیر پروژه با هدف دستیابی به تعادل اقتصادی

پیمانکاری

تحول سریع پروژه های تکمیل شده در چارچوب بودجه با کیفیت بالا