عمارت ضیافتی

منزل مسکونی آقای ضیافتی برای زندگی والدین و فرزندان خانواده در سه طبقه و چهار واحد طراحی شده است. دو طبقه از ساختمان نیز بنا به درخواست کارفرما به روف گاردن و زیرزمین اختصاص داده شده است.

در این زمین 300 متری ذوزنقه شکل بزرگ ترین چالش حل کردن مسئله نورگیری مناسب هر دو واحد طبقه دوم با توجه به عرض زمین درعین متناسب بودن هندسه های فضایی بود. به همین منظور تصمیم تیم طراحی پس از زدن اتودهای متعدد بر این شد تا دستگاه پله در هسته ی مرکزی ساختمان قرار گیرد تا دو واحد درکنار یکدیگر و در راستای شمالی-جنوبی واقع شوند.

توضیحات پروژه

  • کارفرما جناب آقای ضیافتی
  • موقعیت پروژه یزد، خیابان مسکن
  • وضعیت پروژه اتمام پروژه
  • نام پروژهعمارت خانوادگی ضیافتی
  • سبک معماریکلاسیک
  • گروه معماری گروه سَرا

گالری پروژه/نمای خارجی

گالری پروژه/نمای داخلی

Works with AZEXO page builder