بناهایی که به دست انسان ساخته می شود، جلوه هایی از نگرش او به جهان هستی است که نشان دهنده قوه فکری و ساختار فرهنگی _ اجتماعی افراد آن جامعه است. این برداشت که معماری می تواند دیدگاهی طبیعی یا مافوق طبیعی داشته باشد در هر حال خارج از تاثیر محیط اطراف و اقلیم جغرافیایی انسان نیست؛ لذا در بررسی معماری یک بنا، ابتدا باید جهان و جهان بینی سازنده آن را مورد کنکاش قرار داد تا بتوان افکار و عقاید او را در حجمی از آرایش فضا مشاهده کرد.

معماری ایرانی که به صورت های گوناگون در بناهای مختلف متجلی گشته، جایگاه خاصی را داراست که در آن عقاید و رسوم و آیین ها در شرایط اقلیمی نمود آشکاری دارد.

مطبخ دلبر، به متراژ 25 متر مربع، در دل یک خانه کلاسیک، حاصل دسترنج گروه معماری سَرا است که با تکیه بر معماری سنتی ایرانی، خلق شده است. تزئین این فضا با آجرکاری، کاشی کاری، منبت کاری و همچنین سایر دست آوردهای معماری ایرانی از زیبایی معنوی و ظاهری نیز برخوردار است.

تزئیات داخلی این فضا نسبت به نوع آن تفاوت های گوناگونی دارد و این تفاوت برای ایجاد مکانی است که نیاز های افراد ساکن این عمارت را در آرامش برطرف می کند.

توضیحات پروژه

  • کارفرما سرکارخانم نصیریانی
  • موقعیت پروژه بلوارجمهوری،یزد
  • وضعیت پروژه اتمام ساخت
  • نام پروژه مطبخ دلبر
  • سبک معماری سنتی
  • گروه معماری گروه سَرا

گالری پروژه/نمای داخلی

Works with AZEXO page builder