برج سازان پارسیان

ساختمان پزشکان ایران عنوان پیشنهادی برای ایجاد یک ساختمان چند منظوره و پیشرفته برای ارائه خدمات پزشکی و تجاری به شهروندان یزدی است.

سایت مجموعه در ضلع شرقی بلوار طالقانی روبروی آزمایشگاه مرکزی واقع است. این سایت از سمت شمال به خیابان فتوحی و از سمت شرق به خانه های مسکونی و از سمت جنوب به یک بن بست منتهی می شود.

در طراحی نمای مجموعه تلاش شده تا یک اثر ایرانی مدرن با مصالح بومی در عین حال مناسب برای جامعه پزشکی باشد. کانسپت اصلی شکل دهنده طرح در واقع الگوی هندسی معکوس کاربندی ایرانی است که در روند طراحی از باغ دولت آباد یزد اقتباس شده است. قوس های بکار برده شده از الگوی بار سازه تبعیت می کند و فضای سایه اندازی شده زیر رواق را شکل می دهد.

از لحاظ اقلیمی از آنجا که نمای مجموعه دارای سطح وسیع در دو بر غرب و شمال غرب است. استفاده از سایه بان شبکه ای آجری در تمام طول نما در ترکیب عناصر عمودی نزدیک به هم به عنوان راهکار کنترل تابش نامناسب پیشنهاد می شود.

توضیحات پروژه

  • کارفرما شرکت پارس بتن، شهرداری یزد
  • موقعیت پروژه یزد، خیابان طالقانی
  • وضعیت پروژه اتمام طراحی،پایان اسکلت
  • نام پروژه ساختمان پزشکان ایران
  • سبک معماری مدرن
  • گروه معماری گروه سَرا

گالری پروژه/نمای خارجی

Works with AZEXO page builder